Tuinwinkel.nl Stel een vraag
Tuinwinkel.nl
Walstraat 2a
6629 AD Appeltern
Tuinwinkel.nl
ruim 30.000 hoogwaardige tuinproducten!

Graszaad (Graszaden)

In onze webwinkel een groot aanbod van graszaden:

* Graszaad voor speelgazon
* Graszaad voor siergazon
* Graszaad voor sportvelden
* Graszaad voor weidegras (Paarden, geiten en schapen)
* Graszaad voor weidegras (Koeien)
* Graszaad voor grasveld met honden
* Graszaad voor gazon in de schaduw

Graszaadmengsels voor sport- en speelvelden en gazons

De grassoorten die gebruikt worden voor de aanleg van sport- en speelvelden en gazons hebben verschillende eigenschappen. Van die verschillen wordt gebruik gemaakt om precies die soorten voor een graszaadmengsel te selecteren die voor een bepaalde situatie de grootste voordelen met zich meebrengen.

Zo wordt geselecteerd op eigenschappen als een snelle ontkieming, hoge ziekteresistentie, goede verdraagzaamheid ten aanzien van betreding en winterbespeling, grote winterhardheid, het herstellend vermogen na beschadiging, een goede uitstoeling van het wortelstelsel met een groot concurrerend vermogen ten aanzien van andere grassen, onkruiden en mossen, geringe groeikracht (zodat minder vaak gemaaid hoeft te worden), goede stevigheid en dichtheid van de graszode, de grofheid van het blad, de groeikracht in de schaduw, tolerantie ten aanzien van droogte, zeewind- en zoutgevoeligheid, de bladkleur in zomer en winter, enzovoort.

Voor verschillende toepassingen worden verschillende mengsels gebruikt. Zo moet op een sportveld snel een dichte zode gevormd worden, die goed tegen betreding kan en die zich snel herstelt bij beschadiging. In een boomgaard, waar slechts incidenteel betreding plaatsvindt, is juist een meer open zode gewenst, zodat de bomen zo min mogelijk concurrentie van het gras zullen ondervinden. Daarnaast speelt het onderhoudsniveau een rol. Wanneer er intensief onderhoud plaatsvindt in de vorm van frequent maaien, regelmatige bemesting en beregening in droge periodes kan er een gevoeliger mengsel gekozen worden dan in extensieve onderhoudssituaties.

De grassoorten die het meest gebruikt worden in gazonzaadmengsels zijn Engels raaigras, roodzwenkgras, veldbeemdgras en struisgras.

* Engels raaigras (Lolium perenne) ontkiemt snel en goed, en kan goed tegen betreding. Het heeft qua wortels en blad een vrij grove structuur, groeit snel en moet daarom vaak gemaaid, besproeid en bemest worden. In de schaduw groeit Engels raaigras minder goed. Toepassing: speel- en sportgazons.

* Roodzwenkgras (Festuca rubra) groeit langzaam, en heeft een lange levensduur. Het gras heeft een fijne structuur, vormt een dichte zode en kan goed tegen kort maaien en tegen betreding. Toepassing: siergazons.

* Roodzwenkgras met fijne uitlopers (Festuca rubra) heeft de goede eigenschappen van gewoon roodzwenkgras, maar kan bovendien beter tegen zeewind en schaduw. Toepassing: schaduwmengsels en gazons die minder vaak gemaaid kunnen worden.

* Veldbeemdgras maakt een sterk, goed uitstoelend wortelstelsel, kan tegengoed tegen intensieve betreding, herstelt zich snel na beschadiging, verdraagt droogte en groeit langzaam. Het wordt in combinatie met andere grassoorten in bijna ieder grasmengsel toegepast.

* Struisgras (Agrostis) kan kort gemaaid worden en heeft een lange levensduur. Het heeft een fijne bladstructuur, vormt een dichte zode en wordt vooral gebruikt in siergazons.

Om ervoor te zorgen dat de grasplanten zich goed kunnen ontwikkelen moet de toplaag voldoende diep doorwortelbaar zijn. De toplaag bestaat meestal uit matig fijn zand, met een gering gehalte aan klei- of lutumdeeltjes, en een bepaald gehalte aan organisch materiaal. De dikte van de toplaag is afhankelijk van het soort ondergrond, en ligt tussen de 5 en 20 cm.

Daarnaast worden aan sportvelden en siergazons verschillende eisen gesteld die te makenhebben met het gebruik. Zo moet een sportveld voldoende stroef zijn, om te voorkomen dat de spelers uitglijden. De toplaag moet ondanks de verdichting die de bespeling veroorzaakt, overal voldoende veerkrachtig en waterdoorlatend blijven. Aan de andere kant mag de toplaag niet te zacht zijn, omdat het veld dan ‘zwaar’ bespeelbaar wordt. Er mogen zich in de toplaag geen scherven, stenen of grof grind bevinden. Er mag geen plasvorming optreden. Om een goede afvoer van het oppervlaktewater te garanderen worden de meeste sportvelden iets tonrond gelegd: het middendeel ligt dan iets hoger dan de zijkanten. De ondergrond moet het regenwater snel afvoeren en dus goed drainerend zijn.

Ook aan de vlakheid worden eisen gesteld. Zo moet de tee, waar golfers de bal afslaan, vlakker zijn en korter gemaaid kunnen worden dan de grasmat van een voetbalveld. Ook een hockeyveld moet vlakker en korter gemaaid kunnen worden dan velden voor voetbal, handbal en korfbal.

Voordelen van inzaaien met graszaad:
inzaaien kan zowel in het voorjaar als in het najaar gebeuren, het is goedkoper dan bezoden, er is meer keuze aan op specifiek gebruik afgestemde grasmengsels.

Nadelen inzaaien met graszaad:
De zaden kunnen door vogels opgegeten worden, bij trage ontkieming krijgen onkruiden meer kans, het terrein mag enkele weken niet betreden worden.

Het mengsel moet samengesteld zijn uit graszaden zoals omschreven in de Beschrijvende Rassenlijst voor de Landbouw en voorzien zijn van een NAK-certicficaat.

Een grasmat inzaaien in maart-mei en augustus-oktober

Een grasmat zaaien lukt het beste in twee perioden: maart-mei en augustus-oktober. Zaai alleen tijdens windstil weer. Het zaad is niet altijd bestand tegen langdurig slechte weersomstandigheden en vogels zijn er gek op, maar u heeft voor het zaaien geen hulp nodig en u kunt het (binnen de aangegeven perioden) doen wanneer u wilt en wanneer de weersomstandigheden het toelaten. Maar het duurt twee tot drie maanden voor u een beetje op het gras kunt zitten en zeker een jaar voor zo’n gezaaide grasmat echt goed bruikbaar is.

Hoe leg ik een gazon aan?

Het is nog niet zo makkelijk om een super strak en voor een altijd even fris en helder gazonnetje aan te leggen!

De aanleg van een grasveld wordt in zijn algemeenheid gezien als ‘iets makkelijks’. Vaak beslissen tuiniers, die nog niet goed weten wat ze met hun tuin willen, eerst maar eens gras in te zaaien. Dan kunnen ze later nog altijd zien. De gedachtegang heeft alles te maken met de kosten en zoals gezegd het ingeschatte gemak. De praktijk is toch wat anders.

Het is nog niet zo makkelijk om een super strak en voor een altijd even fris en helder gazonnetje aan te leggen. Of je zou moeten kiezen voor kunstgras. Alhoewel, hier dient de voorzorg ook niet onderschat te worden!

Bij de aanleg van een levend gazon kun je kiezen uit graszoden en graszaad. In beide gevallen is de ondergrond het allerbelangrijkst voor de garantie op een succesvolle grasmat. Vanaf het moment dat het gazon voor het eerste gemaaid moet worden blijft die zorg voor de ondergrond overigens bestaan.

Het procedé voor de ondergrond is redelijk eenvoudig. De bodem moet onkruidvrij, goed van structuur en voedzaam zijn. Er zijn allerlei manieren om deze drie zaken aan te pakken. In De Tuinen van Appeltern werken we voor de voeding met producten van DCM. Bepaalde onkruidsoorten moeten, om toekomstige ellende te voorkomen, behandeld worden met anti-groeistoffen. Voor de structuur gebruiken we soms ook de tijdsfactor.

Je kunt veel doen met het toevoegen van humus, maar soms is het toevoegen van een laagje scherp metselzand (bijvoorbeeld bij klei), veel beter om te doen. Een dosis geduld brengt soms ook uitkomst immers na het doorspitten moet de grond weer inklinken naar zijn normale toestand en daar gaat nu eenmaal tijd overheen.

Als de grove voorbereidingen getroffen zijn, komt de verfijning en dat bedoelen we dan letterlijk. Het bovenlaagje voor het graszaad en de graszoden moet voldoende fijn van structuur zijn. Daardoor droogt het zand bij het kiemen niet uit en slaan de wortels bijzonder sneller aan.

Graszaad wordt er na het uitstrooien feitelijk gewoon doorheen geharkt en dichtgerold.
Bij de opgroei moet tijdig en vooral ook regelmatig water gegeven worden. Ook zijn er meerdere meststoffen om groei- en kiemprocessen te bevorderen.

Wanneer dient ingezaaid gras voor het eerst gemaaid te worden?

Wanneer voor het eerst gemaaid moet worden, is afhankelijk van de hoogte van het gras, dus van de groeisnelheid.

De groeisnelheid is afhankelijk van de temperatuur en de vochtaanvoer (regen of sproeien). Het gras moet gemaaid worden wanneer het een hoogte heeft van circa 6 cm of nog iets langer.

Het wordt dan de eerste 2 maaibeurten niet gelijk erg kort gemaaid, maar op een lengte van circa 4 cm. Eventuele onkruiden die tussen het net gezaaide gras opgekomen zijn worden dan meegemaaid, en zullen daarna grotendeels verdwenen zijn.

Daarna wordt het gazon regelmatig, maar niet te kort gemaaid. Met name de laatste maaibeurt voor de winter mag niet te kort gebeuren, omdat het gazon dan mogelijk met kale plekken de winter ingaat. Ook bij langdurige droogte kan beter niet te kort gemaaid worden. Het maaiseizoen begint ongeveer half april en eindigt eind oktober, enigszins afhankelijk van de weersomstandigheden.

Afhankelijk van de grassoorten in het gazon ligt de maaihoogte tussen de 3, 5 cm (voorjaar) en 5 cm lengte. Sommige grasmengsels verdragen een kortere maailengte, bijvoorbeeld tussen de 2,5 en 4 cm. De messen van de maaier moeten scherp zijn, om rafelige randen of zelfs het uittrekken van de grasplanten te voorkomen. De maaifrequentie is afhankelijk van de groeisnelheid van het gras, en ligt meestal tussen de 1 of 2x per week. Bij langdurige droogte kan er zelfs meer tijd tussen de maaibeurten zitten. Wordt er minder dan 2x per week gemaaid dan kan het maaisel beter afgeruimd worden om vervilting van de grasmat en verstikking van het gras te voorkomen.

Hoe herstel ik een hobbelig gazon?

Het herstellen van de grasmat wordt bij voorkeur uitgevoerd in het vroege voorjaar (in februari of maart bij droog weer), zodat in april bijgezaaid kan worden.

Eerst wordt het gazon kort gemaaid en vervolgens wordt het eventueel aanwezige mos verwijderd. Daartoe kan een mosbestrijdingsmiddel over het gazon uitgestrooid wordt. Enkele dagen later is het mos 'zwart' geworden en kan het door middel van verticuteren verwijderd worden. Ook de viltlaag wordt zo van het gazon 'afgekamd'.

De graswortels in de bovenste laag van de mat worden doorsneden, en er kan meer lucht toetreden. In de kuilen kan een mengsel van zand en fijne compost aangebracht worden. Verder wordt het gazon bemest met een gazonmeststof, en worden in april de kale plekken de plekken waar grond aangevuld is bijgezaaid met graszaad. Bij voorkeur wordt daarbij hetzelfde mengsel gebruikt dat ook bij de aanleg is toegepast.

De plekken waar grond is aangevuld moeten de eerste tijd wat vochtig gehouden worden, zodat de zaden goed kunnen ontkiemen.

DOOR MEERDERE KEREN PER JAAR TE PRIKROLLEN KAN HET ONTSTAAN VAN NIEUWE ONEFFENHEDEN ENIGZINS BEPERKT WORDEN. DOOR TER PLAATSE VAN NIEUWE KUILEN WAT MEER DRESSING VAN ZAND EN FIJNE COMPOST AAN TE BRENGEN KUNNEN KLEINE ONEFFENHEDEN SNELLER VERHOLPEN WORDEN!

Graszaden (graszaad).jpg

Lees meer
Lees minder